- Rozpočtárka Ľubka www.rozpoctarka.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Pre pozemné stavby na základe podkladov vypracujem:
  výkazy výmer

  
slepé rozpočty
  spracovanie ponukového rozpočtu
  
položkovité stavebné rozpočty
  výrobné kalkulácie

  harmonogramy prác
  analýzy nákladov a zisku
 
rozpočty pre EÚ, ŠFRB, finančné inštitúcie a pod.
  
ponukový rozpočet HSV, PSV
  spracovnie cenových ponúk do súťaží a tendrov
  
kalkulácie cien vrátane výkazu výmer
  kontrola fakturovaných prác a dodávok
  
analýzy a kontroly ponukových cien dodávateľov
  
kontrola a posúdenie súťažných ponúk
  kontrolné položkové rozpočty

  mesačné čerpania a fakturácie
  konečné faktúry

Rozpočty pre inžinierske siete nevytváram (voda, kanál, elektro).

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky [CNW:Counter]